De dunne lijn

“Misschien zijn wij wel niet de geschikte school voor jou!” Heel voorzichtig probeert ze het idee in zijn hoofd te introduceren. Maar hij laat zich niet van de wijs brengen.
“Misschien ben ik wel geen geschikte leerling voor jullie school!” dient hij haar snel van repliek. Zij en ik schieten beide in de lach. Maar een fractie van tijd later steekt het als een mes door mijn hart: mijn kind, mijn prachtige, unieke, slimme, lieve, dromerige benjamin, begint zijn gedachten én zijn woorden steeds meer de kant van de fatale boodschap uit te sturen: ik ben niet geschikt.

Ik kan je niet beschrijven hoe het is als je je kind zijn leven lang al ziet worstelen om een plekje te vinden. En dan vooral een plekje dat acceptabel is binnen de kaders van onze maatschappij. Het is alsof hij wankelt over een dunne lijn boven een afgrond, terwijl ik achter hem sta, op de rots; mijn ene oog op de gapende diepte onder hem, en het andere oog gespannen op hemzelf gericht, terwijl ik allerlei aanwijzingen en bemoedigingen naar hem roep. Alleen ziet hij de afgrond niet, al voelt hij wel de zwaartekracht die ervan uit gaat. En hoort hij mijn roepen niet, omdat de wind die het wegblaast sterker is dan mijn kracht. Ik voel me totaal machteloos.

Net wanneer je denkt: nu is er rust!, komt de puberteit met zijn zweterige, zwarte klauwen om de hoek sluipen. Eén moment zie je de bekende, stralende lach twinkelen in de ogen van je zo geliefde, kostbare kind – een volgend is hij weg, is er een muur opgetrokken, en is hij onbereikbaar geworden voor al je zorg en liefde, waarmee je blijft zitten als een gesloten café met de tap nog vol.

Mijn gedachten gaan met me aan de haal. Een vaag schuldgevoel dringt zich aan me op: had ik niet nog meer moeten geven? Heb ik wel genoeg gedaan? Net als menig moeder loop ik zo vanzelfsprekend met mijn zorg op mijn rug als een ieniemienie brugpieper met zijn veel-te-grote rugzak. En niemand is ermee geholpen.
God maakt geen fouten. Elk kind, door Hem ontworpen, is geschapen naar Zijn beeld, gemaakt om iets van Zijn heerlijkheid af te spiegelen. Alleen is de lat van de wereld waarin het is neergezet zo hoog, zo lang en zo anders verdeeld dan de schaal waarmee de Schepper meet. En wat besluiten wij als met dat kind gezegende ouders, dan vervolgens?

Terug naar die afgrond. Het zijn niet alleen mijn gedachten die met me aan de haal gaan. Het is ook mijn emotie, die zich weer laat vangen door de illusie van gevaar. Dat er niet is. Want we lopen gewoon op stevige ondergrond.
Elke kuil lijkt meters diep, maar wanneer we erin vallen, kruipen we er, met of zonder hulp, wel weer uit. En ja, soms lukt dat niet en moeten we eruit gehesen worden. Maar we zullen niet te pletter vallen.

Ik zucht maar eens even diep. De deur naar het fenomeen dat gepaard gaat met puistjes, vreetbuien, humeuren en hormonen, is al zolang open dat het begint te tochten. Het wordt tijd dat ik de deur naar de kindertijd van mijn telgen eens achter me dicht trek. En om maar eens in de aloude loop- en wandelmetaforensfeer te blijven: hij komt er wel. One way or another. En ik ook, al wankelend en lerend. Want ik weet Wie er aan mijn zijde is.

“Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen;
omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.”

Psalm 16:8


Ik kan dit niet!

“I wish it had never come to me.”
Kun je je de scene van de verdrietige Frodo aan het eind van het eerste deel van Lord of the Rings nog herinneren? Zwelgend in (mijns inziens terecht) zelfmedelijden en nog rouwend over de geliefde Gandalf die de diepte in stortte, staat hij op de rand van een nieuw deel van zijn avontuur, waarin hij een onmogelijke taak moet verrichten, terwijl zeven van de negen helden van zijn gezelschap al zijn afgevallen.

Als je zo’n film (voor de zeventiende keer) zit te kijken met een bak chips op de bank, roep je, wetende dat alles uiteindelijk goed komt: `Kom op Frodo, doorzetten! Nait soez’n, deurbroez’n! En je hebt Sam ook nog!’
En dan komt daar, alsof het jóuw stem is, de stem van Gandalf bemoedigend en bevestigend voorbij: `Dit is jouw taak, jongen, alleen jij kan dit!’

Ik ga je eerlijk vertellen dat ik vandaag even een Frodomomentje had. En dat had alles te maken met de ongewilde juf-pet die ik, net als praktisch alle andere moeders van schoolgaande kinderen, ongewild heb opgezet gekregen dankzij de corona-maatregelen.

Ik zwoegde door een door orks vergeven rotslandschap terwijl de wond van het nargulzwaard steeds pijnlijker werd… eh, oh nee… Ik liep in een zacht, geurend voorjaarswindje in de steeds meer verwarmende zonneschijn over de dijk langs het meer, terwijl de rietpluimen me toewuifden en de vogels, zich niet van enige crisis bewust, vrolijk hun voorjaarslied zongen. De bermen bezaaid met felgeel stralend speenkruid (of dotterbloemen, ik kan die twee nooit uit elkaar houden), alsof het de wereld bewust een beetje vrolijker wilde maken.

`Waarom heb ik deze taak gekregen? Ik kan dit niet!’
Is die zin jou deze weken al eens door het hoofd geschoten? Ik denk dat je niet de enige bent, ik kan je in elk geval de hand schudden. En één ding weet ik, zelfmedelijden helpt je geen zier. Hoe pittig het ook allemaal is met jouw kind of kinderen, met of zonder stempel.

Toen Esther in een vreselijk moeilijke tijd, waarin haar volk gevangengehouden en met de dood bedreigd werd, koningin werd aan de zijde van Ahasveros, was het haar oude oom Mordechai die net zo’n soort boodschap had als de stem van Gandalf in het hoofd van Frodo. Hij suggereerde dat het meisje juist met het oog op de huidige situatie in die tijd geplaatst was. (Esther 4:14)

De vraag is niet waaróm dit jou en mij overkomt. De vraag is ook niet of we er geschikt voor zijn. De vraag is of we willen geloven dat God genade geeft op het juiste moment, om alles te doorstaan wat we voor onze kiezen krijgen. Ik móet het wel geloven, want zó ken ik Hem. Als gespecialiseerd in bijstand voor degenen die het allemaal niet zo goed kunnen…

“Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.”

Hebreeën 4:16

Mama in de spiegel

Wat kan ik toch ontzettend met mezelf bezig zijn! Als ik een boek wilde schrijven over mijn zieleroerselen en hersenspinsels, kon ik er een serie van maken die zou kunnen wedijveren met een volledige wetenschappelijke encyclopedieënreeks. Zelfreflectie is de gave, maar ook de vloek van onze generatie, en hierin vorm ik geen uitzondering op de regel. Als er een studie navelstaren voor moeders bestond, was ik daar cum laude afgestudeerd. Met een specialisatie in hopeloze cirkeltjes.

Ik heb de laatste tijd veel in de spiegel gekeken. Een spiegel die dingen liet zien die een ander niet ziet; die de kleinste imperfecties en de zwartste kanten van mijn karakter uitlicht.

Met een huis vol ingewikkelde levende verhalen is het soms zo verleidelijk om al die beperkingen naar jezelf toe te trekken. Als je kind faalt, faal je zelf.
Als je kind weigert, is dat jouw schuld. Als je kind over grenzen gaat, is dat omdat jij het hem niet goed genoeg hebt duidelijk gemaakt waar die liggen.
Als je kind verdrietig is, is het jouw plicht en verantwoordelijkheid om hem weer te laten lachen.

Als ik in de spiegel kijk, zie ik een hopeloos imperfecte moeder. Eén die óók niet altijd haar best deed op school, dus hóe kan ze van haar kinderen anders verwachten? Eén die altijd geneigd is om op te geven, dus hoe kan ze van haar zoon die zo op haar lijkt vragen om door te zetten?

Kinderen zijn een spiegel. Een spiegel die het beeld soms vervormt, net als zo’n gebobbelde lachspiegel in het pretpark. Net zo goed als je eigen zelfbeeld niet altijd de werkelijkheid weergeeft. Maar in welke spiegel zou ik dan moeten kijken? Want in welke ik ook kijk, het is toch nooit perfect.

Zou het niet handig zijn om in een beslágen spiegel te kijken? En dat je dan met een droge doek alleen de stukjes droog zou vegen die je eventueel nog wel wil zien? En dat je op een goeie dag misschien iets meer zou durven droogmaken, en op een slechte zo weinig mogelijk?

“Want het woord van God is levend en vol van kracht. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard, het dringt zo diep door dat het alles in ons van elkaar lossnijdt, zelfs onze diepste gedachten en verlangens. Daardoor wordt duidelijk wie wij werkelijk zijn.”

Hebreeën 4:12 – ‘Het Boek’

Als ik de waarheid over mezelf wil weten, moet ik bij Jezus zijn. Dat weet ik diep van binnen. Het Woord van God laat me zien hoe ik in elkaar steek.
Het is een gladde spiegel, die alle imperfecties haarfijn laat zien, en verborgen motieven blootlegt. Het Levende Woord, Jezus, is zo perfect, daar val ik bij in ’t niet. Als ik mezelf in die spiegel bekijk, ben ik compleet ongeschikt en onwaardig. Misschien beter om die Bijbel in de vuilnisbak te gooien.

Of is het misschien beter om wél naar Hem te kijken?
Hij veegt die spiegel wel schoon, want Hij speelt niet graag verstoppertje. Maar met één hemelhoge daad van liefde en opoffering veegt hij ook mijn imperfecties weg. Ik kan er niet bij. Maar aanvaard maar weer opnieuw die grote, onbegrijpelijke genade.
En bid dat als mijn kinderen in míjn spiegel kijken, ze een glimp kunnen opvangen van dat grootse, dat wonderbaarlijke geschenk dat mij gegeven is. Genade van God.

De zachte, stille moeder

Communiceren, wat is dat soms lastig! Rustig praten, goed luisteren, heldere boodschappen afgeven, duidelijk maken wat er speelt of wat er moet gebeuren; bijna niemand lijkt het voor honderd procent onder de knie te hebben.
Als je autisme of ADHD hebt, als je gehoor slecht is of als je met een taalontwikkelingsstoornis bent opgezadeld, is deze vaardigheid al helemaal niet vanzelfsprekend. En voor moeders, nee, voor ons gaat het ook niet vanzelf.


Jaren geleden vertelde een vriendin dat de moeder uit Het kleine huis op de prairie haar ideale moeder was. Ik heb de serie nooit gezien, maar begreep uit haar omschrijving dat het gaat om een lieve, rustige vrouw, die nooit haar stem verheft en slechts wijze woorden spreekt.
Mijn gedachten gaan dan eerst naar het boek Spreuken, en dan razendsnel naar mijn eigen onvermogen. Want ja, zo’n vrouw ís ook ideaal, maar wie kan altijd rustig, wijs en doordacht communiceren in een huis vol mensen met eigenaardigheden?

Toen ik vanochtend een humeurige jongste puber met een geforceerde glimlach uitzwaaide, en mijn maag nog pijn deed van de harde manier waarop hij momenteel met mij omgaat, schoot de tekst uit Spreuken 15 door mijn hoofd. Een vriendelijk woord doet de gramschap bedaren. Als je denkt dat de Bijbel geen handvatten geeft voor het dagelijks leven, moet je de Spreuken maar eens lezen. Ik denk dat de kleine-huis-op-de-prairie-mama dat boek uit haar hoofd heeft geleerd.

Maar nu ga ik even eerlijk zijn. Als was mijn leven ideaal en mijn man en kinderen altijd perfect, dan was ik nóg die serene moeder niet. Al kende ook ik het wijze boek van Salomo uit mijn hoofd, dan nóg ging het geregeld mis. Want mijn eigen hart is vaak onrustig, en voldoet niet aan de eisen; ik ben vaak egoïstisch en heb last van mijn eigen emoties.
Ik denk dat Jezus dat wist toen hij die overbekende woorden sprak.

“Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” – Mattheüs 11:29

De tekst uit Spreuken 15 heb ik vanochtend op de keukendeur gehangen. Maar ik weet dat ik er met een aanwijzing uiteindelijk niet kom. Boeken, cursussen en methodes genoeg om te leren communiceren; maar ik heb innerlijke vrede nodig om te handelen zoals Salomo suggereerde. Omdat ik al negenendertig jaar lang bewezen heb dat wetten niet werken en regels mij niet veranderen.

“Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.” – Mattheüs 11:28

De last van de zonde die mij hard maakt en scherp; de neiging tot zelfrechtvaardiging en de liefdeloosheid die in mijn genen vervlochten is, ik kan ze niet van me losrukken door bijbelse oneliners aan de muur te hangen en het viervoudige pad van de geweldloze communicatie van Rosenberg uit mijn hoofd te leren. Ook zelfcompassie en mindfullness maken mij niet zachtmoedig en nederig van hart.

Ik ren naar Hem toe, die mij rust geeft, en kijk naar Hem, die wél zachtmoedig is en nederig van hart. En als ik dan bij Hem ben uitgerust, bind ik m’n schort weer voor en de grijp de wastobbe … eh … druk ik op het knopje van mijn volautomatische merkwasmachine. Met een brede smile, omdat ik stiekem weet dat moeder Prairie niet eens echt bestaat.


Hoe kon U dit bedenken?

Klagen. Vragen. Wat doen we dat graag! En als het lukt om glimlachend “Prima!” of “God is goed!” te zeggen wanneer men vraagt hoe het gaat, dan leggen we onze ingehouden klachten wel thuis bij manlief neer. Of in het beste geval: bij God.

Vanochtend las ik een stuk uit het boek Job; het gedeelte waarin de vierde vriend Job op z’n vingers tikt: Wat klaag je nou, weet je wel hoe groot God is? Hoe kun je Hém nou ter verantwoording roepen?
Nou, wat mij betreft had Job álle reden om te klagen; hij was zijn complete gezin én z’n bedrijf kwijt en zat onder de zweren, terwijl hij door zijn zogenaamde vrienden werd aangeklaagd. Lekker dan! Dus het was ook al niet in orde dat de rechtvaardige Job zijn klacht op God richtte? Als Elihu gelijk had, kan ik wel onder een steen gaan zitten en met Paulus roepen: `Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen?’

Hoe kon u dit bedenken?
Ik heb het vele malen naar God uitgeroepen. Een hooggevoelig, van nature faalangstig en onzeker mensje, dat een lekker drukke man krijgt die het liefst altijd muziek of TV aan heeft en mij officieel als leidinggevende-slash-secretaresse heeft aangesteld; en als bonus nog twee van die lieve stuiterballetjes en een derde gefrustreerde prikkelprins er bovenop.
Hoe kon u dit bedenken? Wie stelt nou zo’n gezin samen? Hoe word ik geacht mijn hoofd boven water te houden?
Niet! Al mijn kunstgrepen om staande te blijven of zelfs om de beste moeder te zijn lopen uit in een Jobiaans klaagfestijn. Ik kan het niet. En wees eens eerlijk, kan jij het wel?

Genade vinden in de chaos
Niet voor niets heb ik deze ondertitel voor Het Stempelhuis gekozen. Want hoe makkelijk is het om te verzanden in het diagnoses tellen, onmogelijkheden zien, wegzakken in zelfmedelijden.
Ik geloof dat wat voor mensen onmogelijk is, bij God júíst mogelijk is. Ik geloof dat er midden in de chaos genade te vinden is: en juist in deze roep: Ik kan het niet!
God is het die dit gezin bedacht; Hij is het ook die jóuw en mijn leven heeft ontworpen en die niet-zo-gewone mensjes in ons leven bracht. Waar wij roepen: Hoe dan, Heer? is Hij daar en zegt Hij liefdevol: geef het maar aan Mij!

Ik geef je kracht! Ik leg in jou een creativiteit die je verbazen kan, wanneer jij in Mijn kracht uitstapt om jouw gezin te leiden. Ik geef jou humor, gekke oplossingen, de kunst van het schouders ophalen als de hele wereld een mening heeft.
Ik wil jou laten zien hoe kostbaar en uniek jouw kinderen zijn; en hoe zij én jij mogen leren uit genade te leven. Ik wil je leren vreugde te vinden in de zegen die Ik geef, maar boven alles vreugde te vinden in Mij.
Vertrouw op Mij, Ik ben er en Ik zal er zijn.


Moet dat nou, zo’n stempel?

Met een verhoogde hartslag en een vaag knagend schuldgevoel in je buik zit je daar, aan de andere kant van een grijs bureau vol agenda’s, notitieblokken met aantekeningen, pennen, een computer, en die niet te negeren dikke, paarsblauwe DSM, die als een zwaard van Damocles de inhoud van het te vallen vonnis geheim houdt tussen zijn stevige omslag.

Je frummelt wat aan je tas en vraagt je af of je je jas ergens kwijt kan; in het benauwde kantoortje hangt de typische geur van printers en warm tapijt.
“Fijn dat jullie samen gekomen zijn! We zullen vandaag de uitslag van de onderzoeken bespreken en een plan voorstellen voor de te volgen behandeling.”

Je denkt dat ze alles weten. Daar, aan de andere kant van het bureau, zit je reddende engel met alle kennis die er te krijgen is, de dokter die alles van jouw kind weet en begrijpt. Je verwacht een intelligente, professionele oplossing voor de problemen rond je kind, dat niet binnen de lijntjes kleurt en zich maar niet tussen de strepen van de curve wil ontwikkelen. Je klampt je vast aan het oordeel van de deskundige, want wat moet je anders? Kom maar op met die diagnose!

De hele wereld heeft er een mening over. Wie verdwaald wil raken moet vooral eens over het internet gaan reizen met een aantal zoektermen die je willekeurig kunt prikken uit de onderzoeksverslagen van het GGZ.
Alsof je het allemaal maar verzonnen hebt, dat vreemde gedrag, die typische patroontjes, die rode cijfers, dat gebrek aan contact of die ontoombare energie. Alsof je zelf zo graag die wanhoop wilde voelen en die onmacht; alsof je het je ideaal was om je kind ooit aan te melden voor psychologische onderzoeken toen hij zo perfect en schattig verscheen op zijn geboortedag.

“Ze plakken overal een stickertje op tegenwoordig.”
“Moet dat nou, zo’n stempeltje?” of nog erger, en vooral pijnlijker: “Hij mag toch gewoon wezen wie die is?”
Als ik in gedachten terugga naar de periodes waarin onze kinderen hun diagnoses kregen, voel ik weer het verdriet, de angst, de afwijzing en de veroordeling.

Hij mág wezen wie hij is! Hij is door God gewild, geliefd. Een unieke creatie, met een masterplan voor zijn leven. Maar we zijn nog niet in de hemel, we leven in een land waarin je pas zorg, onderwijs en hulp op maat krijgt als er een officieel erkend labeltje aan je gehangen is.

Ik heb het schuldgevoel de deur uit gedaan. Als je kind extra vitamines nodig heeft, geef je die hem. Moeten er nieuwe kleren komen, dan zorg je daarvoor. Is zijn been gebroken? Dan komen er gips en krukken. Daar zal niemand je op aankijken.
Heeft hij extra hulp, zorg, aandacht, tijd, structuur of misschien zelf een pilletje nodig om een beetje beter mee te komen in onze maatschappij (en in je gezin!)? Dan stroop je je mouwen op, laat het publiek lekker boe-roepen en ga je ervoor. Met knikkende knieën en oogkleppen op, maar verzekerd van de liefde en genade van de Schepper van dat kind, Die Hem zelf tot in de kleinste details zo ontworpen heeft en Die in jou als moeder de mogelijkheden gelegd heeft om de beste expert te worden die er voor dat kind maar zijn kan.
Schud het oordeel van je schouders en ga ervoor. Want jíj en ik, wíj zijn ervoor aangenomen!